Hoạt Động Logistics

Hoạt Động Logistics

Logistics là hoạt động chuyên chở, lưu giữ và cung cấp hàng hóa thường gọi là Hậu Cần.

Trong sản xuất kinh doanh, đây là nghệ thuật và khoa học của quản lý và điều chỉnh luồng di chuyển của hàng hóa, năng lượng, thông tin và những nguồn lực khác như sản phẩm, dịch vụ và con người, từ nguồn lực của sản xuất cho đến thị trường. Thật là khó khi phải hoàn thành việc tiếp thị hay sản xuất mà không có sự hỗ trợ của Bộ phận Hậu Cần. Nó thể hiện sự hợp nhất của thông tin liên lạc, vận tải, tồn kho, lưu kho, giao nhận nguyên vật liệu, bao bì đóng gói. Trách nhiệm vận hành của hoạt động Bộ Phận Hậu Cần là việc tái định vị (theo mục tiêu địa lý) của nguyên vật liệu thô, của công việc trong toàn quá trình, và tồn kho theo yêu cầu chi phí tối thiểu có thể.
Bản chất Logistic được phân tích dựa trên các yếu tố và lĩnh lực của doanh nghiệp. Định nghĩa về Logistic của Lưu Gia chúng tôi tập trung về sự phân tích sâu sát và áp dụng tính chuyên môn trong lĩnh vực vận tải trên mọi phương tiện và hình thức, nhà kho và các dịch vụ có liên quan mật thiết… Chúng tôi luôn tối ưu hóa dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Thiết lập quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa hay thông tin liên quan tới nguyên nhiên liệu vật tư (đầu vào) và sản phẩm cuối cùng (đầu ra) từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ với chi phí hợp lý. Trong sản xuất kinh doanh chúng tôi luôn luôn đề cập đến tối thiểu hóa chi phi từ việc mua sắm nguyên vật liệu cho tới việc lập kế hoạch sản xuất và giao hàng. Mục tiêu chính của Lưu Gia là tập trung phân tích và áp dụng tính chuyên môn của ngành vận tải, nhà kho, nhà xưởng… để giảm thiểu các chi phí phát sinh đồng thời vẩn đạt được các mục tiêu mà danh nghiệp đề ra.
Trong xu thế hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới, việc luân chuyển hàng hóa giữa các khu vực diễn ra ngày càng mạnh mẽ, kéo theo những nhu cầu mới về vận tải, lưu kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ khác. Cần có một đội ngũ Logistic Chuyên Nghiệp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, một vấn đề lớn là làm thế nào để thiết kế, thực hiện, quản lý, kiểm soát các dòng chảy đầu vào và dòng chảy đầu ra đạt hiệu quả cao nhất. Hơn ai hết Công ty Lưu Gia hiểu rõ được tầm quan trọng của sứ mạng mang lại lợi ích tốt nhất cho tất cả các doanh nghiệp và cân bằng tối thiểu chi phí trong hoạt động hậu cần của đơn vị bằng những nghiệp vụ chuyên nghiệp nhất.
Do nắm bắt và hiểu rõ nhu cầu của thị trường, Công ty Lưu Gia luôn luôn sẳn sàng khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp hoạt động có tầm nhìn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Logistics Chuyên Nghiệp của Việt Nam.